Szkolenia BHP Dodaj do ulubionych!

SZKOLENIA BHP ROMUALD ULAS

Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn - tel:
.

W ramach usługi wykonujemy

 1. szkolenia BHP wstępne dla nowozatrudnionych pracowników,
 2. szkolenia BHP okresowe dla :
  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracodawców
 3. opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 4. opracowanie instrukcji (ogólna, stanowiskowa),
 5. przeprowadzenie audytów BHP,
 6. przeprowadzenie kontroli stanu BHP,
 7. uczestnictwo w zespole powypadkowym,
 8. sporządzenie niezbędnej dokumentacji,
 9. doradztwo w zakresie BHP,
 10. udział w komisji BHP,
 11. inne zadania służby BHP.

Słownik pojęć

 • Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych, zatrudnienieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 • Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętnoÊci w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiàzaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.
 •