Szkolenia BHP Dodaj do ulubionych!

SZKOLENIA BHP ROMUALD ULAS

Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn - tel:+48 660-127-145.

Referencje

UCZESTNICTWO W SEMINARIUM ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SEMINARIUM - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
4 MARCA 2009

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
23 STYCZEŃ 2009

CERTYFIKAT - WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE STOSOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ˝ PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI UDT
CERTYFIKAT - WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE STOSOWANIA MASZYN - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
20 MARZEC 2009

CERTYFIKAT - WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE STOSOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ˝ PODLEGAJĄCYCH DOZOROWI UDT
CERTYFIKAT - WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE STOSOWANIA MASZYN - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
28 LISTOPAD 2008

CERTYFIKAT - KONFERENCJA - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
CERTYFIKAT - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
23 WRZESIEŃ 2009

KONFERENCJA - RYZYKO ZAWODOWE W ŻWIROWNIACH
KONFERENCJA - RYZYKO ZAWODOWE W ŻWIROWNIACH - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
20 LISTOPAD 2009

CERTYFIKAT - ROLA PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY A WYMAGANIA PRAWNE
CERTYFIKAT - ROLA PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
22 STYCZEŃ 2010

OMÓWIENIE ZADAŃ SŁUŻBY BHP WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 19.12.2008 R. O EMERYTURACH POMOSTOWYCH
CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
05 MARZEC 2010

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - ZAGROZENIA CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI I CHEMICZNYMI

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
10 WRZESIEŃ 2010

ZADANIA SŁUŻBY BHP WYNIKAJACE Z ROZPORZADZENIA O SŁUŻBIE BHP, PRZEPISÓW KP I INNYCH AKTÓW PRAWNYCH

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
12 PAŹDZIRNIK 2010

RUSZTOWANIA NA BUDOWIE - PTOJEKTY, PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
16 KWIECIEŃ 2010

ORGANIZACJA SYSTEMU PIERWSZEJ POMOCY ORAZ P.POŻ W ZAKŁADZIE PRACY

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
21 WRZESIEŃ 2010

KOMPEDIUM WIEDZY O RUSZTOWANIACH

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
26 MARZEC 2010

PROBLEMY ERGONOMI W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW PRACY

USTALANIE OKOLICZNOŚCI PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ ICH ANALIZA Z UWZGLEDNIENIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
26 LISTOPAD 2010

CZYNNIKI CHEMICZNE - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

CERTYFIKAT - ZADANIA SŁUŻBY BHP - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
18 MARZEC 2011

"TRZYPUNKTOWY PROGRAM OCHRONY SKÓRY W PRZEMYSLE. SPOSOBY DOBORU ODPOWIEDNICH PRODUKTÓW"

oraz

"ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY I BHP"

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
21 STYCZEŃ 2011

"KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA MASZYN. WYMAGANIA MINIMALNE - DYREKTYWA 2009/104/WE"

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU - KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Jak szkolimy?

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę, realizowane są przez specjalistów posiadających doświadczenie dydaktyczne. Przekazujemy niezbędną wiedze z przepisów BHP w sposób przystępny i ciekawy (prezentacje multimedialne, filmy inne materiały dydaktyczne).

Każde szkolenie zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego BHP( instruktaż ogólny) lub stosownym zaświadczeniem. Mając na uwadze potrzeby zleceniodawców, szkolenia przeprowadzamy głównie w siedzibach ich firm.

Usługi z zakresu BHP realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń w wyżej opisanych zagadnieniach. Zapraszam do współpracy .